สรุป Keyword 27-5-2021

5 คำหลัก

NER - 3,500 (PR)
หุ้น NER - 5,600 (PR)***
NER หุ้น - 4,900 (PR)
Northeast Rubber - 20 (PR)
นอร์ทอีส รับเบอร์ - 200 (PR)

10 คำรอง

Natural Rubber - 400 (MKT)
Rubber Thai - 200 (MKT)
บริษัทผลิตยางพารา - 60 (MKT)
โรงงานยางพารา บุรีรัมย์ - 10 (MKT)
โรงงานแปรรูปยางพารา - 60 (MKT)
ยางแผ่นรมควัน - 150 (MKT)
ยางพารา - 13,000 (MKT)
ยางแท่ง - 200 (MKT)
ยางแท่ง STR - 10 (MKT)
ยางแผ่น RSS - 10 (MKT)

สรุป Keyword 27-7-2022

5 คำหลัก

Sustainable Company  (70)
บริษัท ผลิต ยางพารา  (60)
ยางแผ่นรมควัน  (200)
ยางแท่ง  (150)
หุ้น NER   (3,200)***

10 คำรอง

หุ้น ยางพารา  (600)
ราคาหุ้นNER  (600)
Dividend Stock  (10)
Malaysia Rubber  (20)
Rubber Supplier  (10)
Rubber Factory  (10)
Thailand Rubber  (80)
Rubber Sheet  (250)
โรงงานยางพารา  (150)
ยางพารา แผ่น  (900)