ข่าวสารกิจกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19ขั้นสูงสุด

NER ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19ขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งมีการให้พนักงานกรอกแบบ

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน

วันที่ 11 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่11 มิ.ย.2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน

วันที่ 10 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่10 มิ.ย.2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ชุมชนรอบๆโรงงาน

วันที่ 9 มิ.ย.2564

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

มอบครุภัณฑ์ จำนวน 12 ชุด
ให้แก่สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 25 พ.ค. 2564

วันที่ 25 พ.ค. 2564  นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NERพร้อมทีมผู้บริหาร ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปั่น 100 เดียว

วันที่ 06 ธ.ค. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนและร่วมกิจกรรม "ปั่น100เดียวเที่ยวด้วยกัน"เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวของอำเภอประโคนชัย

อ่านเพิ่มเติม

NER พร้อมคณะสื่อมวลชน
จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม

วันที่ 05 ธ.ค. 2563

คุณชูวิทย์จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER
พร้อมทีมผู้บริหารนำคณะสื่อมวลชน ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ

อ่านเพิ่มเติม

NER พร้อมคณะกรรมการ มอบโต๊ะพับสำหรับรับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

วันที่ 07 พ.ย. 2563

คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง

อ่านเพิ่มเติม

NER ใส่ใจพนักงาน
ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

วันที่ 19 เม.ย. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาด ต่อกระบวนการผลิต และความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้มีมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

พนักงานและจิตอาสาออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด2019 ให้ชุมชน

วันที่ 02-15 เม.ย. 2563

บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)ได้นำทีมงานพนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บ้านกรวด จำนวน 6 แห่ง

วันที่ 03 เม.ย. 2563

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)นำโดย
คุณศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์เป็นตัวแทนใน
การมอบแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อให้กับองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม