กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน (อัดก้อน)
1. ชั่งน้ำหนักรถส่งวัตถุดิบ 2. ลงวัตถุดิบ 3. ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ 4. ล้างทำความสะอาด 5. เรียงยางใส่เก็ก 6. นำเข้าเตาอบรมควัน 7. ชั่งน้ำหนักยาง 8. นำยางออกจากเก็ก 9. คัดคุณภาพ 10. ชั่งน้ำหนัก 11. อัดก้อน 12. ทำก้อนให้สวยงาม 13. ชั่งน้ำหนัก 14. ทาสีและประทับตรา 15. จัดเรียงผลิตภัณฑ์เข้าเก็บ
กระบวนการผลิตยางแท่ง (STR 20)
1. รถส่งวัตถุดิบสะเทินน้ำ 2. ขึ้นชั่งน้ำหนัก 3. นำยางลงจากรถ 4. รีดดู% ยาง 5. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 6. ย่อยเตรียมวัตถุดิบ 7. วัตถุดิบที่ย่อยแล้ว 8. จัดเก็บวัตถุดิบที่ย่อยแล้ว 9. นำวัตถุดิบเข้าเครื่องจักร 10. สายงานเครื่องจักรย่อย 11. สายงานเครื่องจักรย่อย (ต่อ) 12. บ่อสูบ (สูบส่งยางไปหอโรยยาง) 13. หอโรยยาง (โรยยางใส่เก็ก) 14. นำยางเข้าเตาอบ 15. ยางออกจากเตา (ดึงยางออกจากเก็ก) 16. แบกยางไปชั่งน้ำหนัก 17. ชั่งน้ำหนักยาง 18. อัดก้อน 19. ตรวจเช็คน้ำหนักยางก้อน 20. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 21. แพ็คกิ้งแต่ละก้อน 22. นำลงลัง 23. แพ็คกิ้งแต่ละพาเลท 24. จัดเก็บเข้าคลังสินค้ารอจำหน่าย
กระบวนการผลิตยางแท่ง (ยางคอมปาวด์)
1. รถส่งวัตถุดิบสะเทินน้ำ 2. ขึ้นชั่งน้ำหนัก 3. นำยางลงจากรถ 4. รีดดู% ยาง 5. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 6. ย่อยเตรียมวัตถุดิบ 7. วัตถุดิบที่ย่อยแล้ว 8. จัดเก็บวัตถุดิบที่ย่อยแล้ว 9. นำวัตถุดิบเข้าเครื่องจักร 10. สายงานเครื่องจักรย่อย 11. สายงานเครื่องจักรย่อย (ต่อ) 12. บ่อสูบ (สูบส่งยางไปหอโรยยาง) 13. หอโรยยาง (โรยยางใส่เก็ก) 14. นำยางเข้าเตาอบ 15. ยางออกจากเตา (ดึงยางออกจากเก็ก) 16. เข้าเครื่องคอมปาวด์ 17. ชั่งน้ำหนัก 18. อัดก้อน 19. ตรวจเช็คน้ำหนักยางก้อน 20. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 21. แพ็คกิ้งแต่ละก้อน 22. นำลงลัง 23. แพ็คกิ้งแต่ละพาเลท 24. จัดเก็บเข้าคลังสินค้ารอจำหน่าย
Home | About us | Products | Quality control | Certificate | Contact Us
COPYRIGHT © 2009 North East Rubber Co.,Ltd. All Rights Reserved.     Designed By Webspt.com